Ministrantský výlet do Bystrého a okolí - 12. 10. 2019