Nácvik ministrantů na biřmování - 12. 10. 2019

Nácvik se uskuteční v sobotu 12. října 2019 po mši svaté (od 19.00)


Samotné biřmování proběhne v neděli 20. října 2019 při mši svaté v 10.15 (Ministranti se sejdou v 9.45 v sakristii)