Schůzky ministrantů s nácvikem na Velikonoce 2019 - - 18. 4. 2019

Čekají nás VELIKONOČNÍ SVÁTKY - důležité (slavnostnější) mše svaté nebo liturgické obřady.

Chtějme se proto vždy pečlivě na každou bohoslužbu připravit nácvikem, který se uskuteční daný den vždy v poledne a hodinu před bohoslužbou.