Květná neděle (28. 3. 2021)

Zveřejněno: 27. 03. 2021


Na Květnou neděli (sobota - neděle) bude žehnání ratolestí. Dle nařízení biskupství kvůli dodržování opatření Vás prosíme, abyste si přinesli každý s sebou ratolesti (kočičky). Všichni se shromáždíme v KOSTELE.

O. Adam a ministranti přijdou do kostela průvodem. Obřady začnou pod kůrem, všichni v tomto čase ve svých lavicích budeme otočeni k hlavnímu vchodu. Po posvěcení ratolestí bude probíhat mše svatá jako obvykle.

Rozpis bohoslužeb

7.45

9.00

 17.00