Bílá sobota (3. 4. 2021)

Zveřejněno: 02. 04. 2021


Ministranti se sejdou v sakristii 20minut před každým Velkopátečním obřadem. 
Tj. ve 14.40          v 16.40            v 18.40


Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den konfrontováni s tvrdou realitou Ježíšovy smrti. Byli plni nejistoty a jistě i zoufalství, protože prožili těžkou desiluzi a nevěděli, co si dál počít.
Na Bílou sobotu se nekonají žádné bohoslužby. Až po západu slunce (tj. na Bílou sobotu večer) začíná velikonoční noc (vigilie), a tím začíná slavnost Kristova vzkříšení. Název Bílá sobota pravděpodobně pochází od bílých křestních rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční noci (vigilii).

V době protipandemických opatření jsou tyto změny:
- žehnání ohně na se koná u vstupu do kostela a účastní se pouze kněz s přisluhujícími, ostatní věřící zůstávají ve svých lavicích a jsou otočeni směrem k hlavnímu vchodu.
- pokud se nekřtí, vynechávají se litanie a svěcení křestní vody, kněz posvětí pouze vodu k pokropení veřících
- svíčky se NEBUDOU ROZDÁVAT, prosíme nezapomeňte si je doma.

Velikonoční vigilie

17.00Tradiční klapání 

ZRUŠENO