Neděle Zmrtvýchvstání Páně (4. 4. 2021)

Zveřejněno: 03. 04. 2021


Tento den si připomínáme Zmrtvýchvstání Páně - 3. den kdy Ježíš vstal z mrtvých a opustil hrob.

ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.
Nechť řekne dům Izraelův:
"Jeho milosrdenství trvá navěky."

Hospodinova pravice mocně zasáhla,
Hospodinova pravice mě pozvedla.
Nezemřu, ale budu žít
a vypravovat o Hospodinových činech.
Kámen, který stavitelé zavrhli,
stal se kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením se tak stalo,
je to podivuhodné v našich očích.

ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA

Rozpis boboslužeb

7.45

9.00

 17.00