Schůzka ministrantů - 4. 5. 2019

Tak jako máme občanský kalendář, má i církev svůj kalendář, kterému říkáme LITURGICKÝ - je rozčleněn na liturgické doby,...