Nácvik ministrantů na Biřmování - 12. 10. 2019


Nácvik se uskuteční v sobotu 12. října 2019 po mši svaté (cca od 19.00 hod). Samotné biřmování proběhne v neděli 20. října 2019 při mši svaté v 10.15 hod. Ministranti se sejdou v 9.45 hod v sakristii.

Autor: Vedoucí ministrantů

Publikováno: 02. 10. 2019