Soustředění ministrantů s přespáním  - (27. - 29. 08. 2021)


Soustředění naváže na informační schůzku. Konec v neděli po ranní mši svaté. Prosím ministranty, kteří se chtějí zúčastnit, aby se nahlásili do 22. srpna 2021.

Více informací obdrží rodiče i ministranti e-mailem.

Závazná přihláška

Přihlašování bylo UKONČENO 22. srpna 2021


Autor: Vedoucí ministrantů

Publikováno: 17. 07. 2021