Nástěnka

Prožíváme největší křesťanské svátky roku VELIKONOCE. Letos, po téměř dvou letech už bez omezení.

Ministranti z Dolního Újezda se pravidelně schází, aby se společně modlili a zdokonalovali v ministrantských dovednostech. "Jako svůj vzor jsme si na ministrantském soustředění vybrali sv. Josého Sanchez del Río, což byl silně věřící kluk a ani za cenu života se nevzdal Krista. Inspiroval a nás a chceme být jako on." říká ministrant David.

Ministranti Vás srdečně zvou na první ministrantskou pouť, k patronu - sv. Josému Sanchezovi del Río, kterého si sami zvolili během soustředění v srpnu 2021.

Ministranti Dolní Újezd - Přejeme Vám požehnané Vánoce a mnoho úspěchů v novém roce 2020...

Při soustředění ministrantů v srpnu si ministranti kromě zdokonalování ministrantských dovedností vybírali z šesti svatých mladých kluků svého patrona. Dnes patrona představili farníkům. Naším patronem je sv. José Sánchez del Río. Krátký životopis si můžete přečíst na ...

Informační schůzka k ministrantskému táboru. Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 3. června 2021 od 19.00 hod na faře. Prosíme o účast rodiče ministrantů, kteří pojedou na tábor.

       Ministranti Dolní Újezd

Dolní Újezd 34
569 61 Dolní Újezd


tel. +420 605 300 883
emai: ministranti@ministranti-du.cz