Termíny schůzek ve školním roce 2023/2024

Schůzky budou jednou za měsíc v neděli, dále budou schůzky příležitostné.


○ 10. září - 8.45 hod
○ 24. září - 8.45 hod
○ 8. října - 8.45 hod
○ 10. prosince - 8.45 hod
○ 21. ledna - 8.45 hod

○ 25. února - 8.45 hod
○ 21. dubna - 8.45 hod
○ 12. května - 8.45 hod
○ 8. června - 17:00 hod (nácvik na biřmování)

Schůzky


Schůzka ministrantů se uskuteční v neděli 25. 2. 2024 od 8.45 hod. Na schůzce si zahrajeme hru, zopakujeme ministrantské dovednosti, něco nového se třeba i naučíme....

Schůzka ministrantů se uskuteční v neděli 10. 12. 2023 od 8.45 hod. Na schůzce si zahrajeme hru, něco nového se naučíme.... Povíme si něco o Vánocích.....

Schůzka ministrantů se uskuteční v neděli 24. 9. 2023 od 8.45 hod. Na schůzce si zahrajeme hru, něco zopakujeme a třeba se i něco nového naučíme....

Ministranti jsou zváni tento pátek 30. 12. od 17 hodin na mši svatou. Po mši svaté proběhne poslední schůzka v tomto roce (s překvapením).