Termíny schůzek ve školním roce 2023/2024

Schůzky budou jednou za měsíc v neděli, dále budou schůzky příležitostné.


○ 10. září - 8.45 hod
○ 24. září - 8.45 hod
○ 8. října - 8.45 hod
○ 10. prosince - 8.45 hod
○ 14. ledna - 8.45 hod

○ 25. února - 8.45 hod
○ 23. března (sobota) - 17.45 hod
○ 14. dubna - 8.45 hod
○ 12. května - 8.45 hod
○ 9. června - 8.45 hod

Schůzky


Schůzka ministrantů se uskuteční v neděli 24. 9. 2023 od 8.45 hod. Na schůzce si zahrajeme hru, něco zopakujeme a třeba se i něco nového naučíme....

Ministranti jsou zváni tento pátek 30. 12. od 17 hodin na mši svatou. Po mši svaté proběhne poslední schůzka v tomto roce (s překvapením).

Pozvání na další ministrantskou schůzku, která se uskuteční v neděli 9. října 2022 od 8.45 hod na faře... Zahrajeme si hru, starší věci zopakujeme a nové naučíme.

Pozvání na první schůzku v novém školním roce 2022/2023.... Na schůzce si zahrajeme hru, povíme si něco o modlitbě, zopakujeme jak se připravuje kalich na oltář, a také se naučíme něco nového...