Foto a video


Fotogalerie - rok 2021

Soustředění ministrantů na faře

27. - 29. 8. 2021

Josef Kladivo, Vojtěch Juza

O posledním srpnovém víkendu prožili ministranti soustředění s přespáním na faře. Mimo společné modlitby, zdokonalování se v ministrantských dovednostech, sportovních hrách (došlo i na stezku odvahy přes místní hřbitov) si ministranti povídali mladých světcích z kterých si měli společně vybrat svého patrona (újezdských ministrantů). Ano vybrali si... farnosti ho představí v říjnu... do té doby jméno patrona zůstává v tajnosti.

Ministrantský tábor 2021

30. 6. - 4. 7. 2021

Josef Kladivo, Vojtěch Juza

Ministranti se již tradičně první týden v červenci (letos už po sedmé :) vydali na tábor. Letos směr Třebíčsko (konkrétně Opatov u Třebíče - kde měli zázemí na faře).  Každý den jsme se účastnili mše svaté, chodili jsme na výlety - navštívili jsme zámek, dalešickou přehradu, ... Jedno dopoledne bylo věnované ministrantským dovednostem, dále si kluci mohli zahrát fotbal, hru Chcete být milionářem (s ministrantskými úkoly). Nechyběl ani táborák u kterého jsme si zazpívali s kytarou. Děkujeme našim vedoucím za přípravu, tábor jsme si moc užili :), a už teď se těšíme na příští.

       Ministranti Dolní Újezd

Dolní Újezd 34
569 61 Dolní Újezd


tel. +420 605 300 883
emai: ministranti@ministranti-du.cz