Schůzky

Schůzky probíhají 1 za měsíc na faře

Mimořádné schůzky s nácvikem:

- před Velikonocemi

- před 1. svatým přijímáním

- před biřmováním 

Schůzky ve školním roce 2021/2022

Aktualizováno 14. 9. 2021

12. září 2021

schůzka od 17.00 hod

10. října 2021

schůzka od 8.45 hod

21. listopadu 2021

schůzka od 8.45 hod

19. prosince 2021

schůzka od 16.00 hod (promítání filmu)

27. února 2022

schůzka od 8.45 hod

13. března 2022

schůzka od 8.45 hod

22. května 2022

schůzka od 8.45 hod