1. neděle postní

06.03.2022

neděle 6. 3. 2022 - 1. neděle postní (cyklus C)

1. čtení: Dt 26,4-10
Žalm: Zl 91
2. čtení: Rim 10,8-13
Evangelium: Lk 4,1-13 

pondělí 7. 3. 2022 - sv. Perpetua a Felicita

1. čtení: Lv 19,1-2.11-18
Žalm: Zl 19
2. čtení:
Evangelium: Mt 25,31-46 

úterý 8. 3. 2022

1. čtení: Iz 55,10-11
Žalm: Zl 34
2. čtení:
Evangelium: Mt 6,7-15 

středa 9. 3. 2022 - sv. Františka Římská

1. čtení: Jon 3,1-10
Žalm: Zl 51
2. čtení:
Evangelium: Lk 11,29-32 

čtvrtek 10. 3. 2022 - 

1. čtení: Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh
Žalm: Zl 138
2. čtení:
Evangelium: Mt 7,7-12 

pátek 11. 3. 2022

1. čtení: Ez 18,21-28
Žalm: Zl 130
2. čtení:
Evangelium: Mt 5,20-26 

sobota 12. 3. 2022

1. čtení: Dt 26,16-19
Žalm: Zl 119
2. čtení:
Evangelium: Mt 5,43-48 

neděle 13. 2. 2022 - 2. neděle postní (cyklus C)

1. čtení: Gn 15,5-12.17-18
Žalm: Zl 27(26)
2. čtení: Flp 3,17-4,1
Evangelium: Lk 9,28b-36 

6. 3. 2022 / Liturgický kalendář 

       Ministranti Dolní Újezd

Dolní Újezd 34
569 61 Dolní Újezd


tel. +420 605 300 883
emai: ministranti@ministranti-du.cz