2. neděle velikonoční

24.04.2022

neděle 24. 4. 2022 - sv. Jiří, 2. neděle velikonoční (cyklus C)

1. čtení: Sk 5,12-16
Žalm: Zl 118(117)
2. čtení: Zj 1,9-11a.12-13.17-19
Evangelium: Jan 20,19-31 

pondělí 25. 4. 2022 - Svátek sv. Marka

1. čtení: 1 Pt 5,5b-14
Žalm: Zl 89
2. čtení:
Evangelium: Mk 16,15-20 

úterý 26. 4. 2022

1. čtení: Sk 4,32-37
Žalm: Zl 93
2. čtení:
Evangelium: Jan 3,7b-15 

středa 27. 4. 2022

1. čtení: Sk 5,17-26
Žalm: Zl 34
2. čtení:
Evangelium: Jan 3,16-21 

čtvrtek 28. 4. 2022 - sv. Petr Chanel

1. čtení: Sk 5,27-33
Žalm: Zl 34
2. čtení:
Evangelium: Jan 3,31-36 

pátek 29. 4. 2022 - Svátek sv. Kateřiny Sienské

1. čtení: 1Jan 1,5-2,2
Žalm: Zl 103
2. čtení:
Evangelium: Mt 11,25-30 

sobota 30. 4. 2022 - sv. Zikmund

1. čtení: Sk 6,1-7
Žalm: Zl 33
2. čtení:
Evangelium: Jan 6,16-21 

neděle 1. 5. 2022 - 3. neděle velikonoční 

1. čtení: Sk 5,27b-32.40b-41
Žalm: Zl 30(29)
2. čtení: Zj 5,11-14
Evangelium: Jan 21,1-19 

24. 4. 2022 / Liturgický kalendář 

       Ministranti Dolní Újezd

Dolní Újezd 34
569 61 Dolní Újezd


tel. +420 605 300 883
emai: ministranti@ministranti-du.cz