3. neděle v mezidobí

23.01.2022

neděle 23. 1. 2022 - 3. neděle v mezidobí (cyklus C)

1. čtení: Neh 8,2-4a.5-6.8-10
Žalm: Žl 19(18)
2. čtení: 1Kor 12,12-20  
Evangelium:
 Lk 1,1-4;4,14-21

pondělí 24. 1. 2022 - sv. František Saleský

1. čtení: 2Sam 5,1-7.10
Žalm: Žl 89
2. čtení: 
Evangelium: Mk 3,22-30

úterý 25. 1. 2022 - Svátek Obrácení svatého Pavla

1. čtení: Sk 22,3-16 (Sk 9,1-22)
Žalm: Zl 117(116)
2. čtení:
Evangelium: Mk 16,15-18

středa 26. 1. 2022 - sv. Timotej a Titus

1. čtení: 2Sam 7,4-17
Žalm: Zl 89
2. čtení:
Evangelium: Mk 4,1-20 

čtvrtek 27. 1. 2022 

1. čtení: 2Sam 7,18-19.24-29
Žalm: Zl 132
2. čtení:
Evangelium: Mk 4,21-25 

pátek 28. 1. 2022 - sv. Tomáš Akvinský

1. čtení: 2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17
Žalm: Zl 51
2. čtení:
Evangelium: Mk 4,26-34 

sobota 29. 1. 2022

1. čtení: 2Sam 12,1-7a.10-17
Žalm: Zl 51
2. čtení:
Evangelium: Mk 4,35-41 

neděle 30. 1. 2022 - 4. neděle v mezidobí (cyklus C)

1. čtení: Jer 1,4-5.17-19
Žalm: Zl 71 (70)
2. čtení: 1Kor 12,31-13,13
Evangelium: Lk 4,21-30 

23. 1. 2022 / Liturgický kalendář 

       Ministranti Dolní Újezd

Dolní Újezd 34
569 61 Dolní Újezd


tel. +420 605 300 883
emai: ministranti@ministranti-du.cz