4. neděle v mezidobí

30.01.2022

neděle 30. 1. 2022 - 4. neděle v mezidobí (cyklus C)

1. čtení: Jer 1,4-5.17-19
Žalm: Zl 71 (70)
2. čtení: 1Kor 12,31-13,13
Evangelium: Lk 4,21-30 

pondělí 31. 1. 2022 - sv. Jan Bosco

1. čtení: 2Sam 15,13-14.30;16,5-13a
Žalm: Zl 3
2. čtení:
Evangelium: Mk 5,1-20 

úterý 1. 2. 2022

1. čtení: 2Sam 18,9-10.14b.24-25a.30-19,4
Žalm: Zl 86
2. čtení:
Evangelium: Mk 5,21-43 

středa 2. 2. 2022 - Svátek Uvedení Páně do chrámu

1. čtení: Mal 3,1-4
Žalm: Zl 24(23)
2. čtení: Zid 2,14-18
Evangelium: Lk 2,22-40 

čtvrtek 3. 2. 2022 - sv. Blažej

1. čtení: 1Kral 2,1-4.10-12
Žalm: 1Kron 29
2. čtení:
Evangelium: Mk 6,7-13 

pátek 4. 2. 2022 - sv. Ondřej Corsini

1. čtení: Sir 47,2-13(řec.2-11)
Žalm: Zl 18
2. čtení:
Evangelium: Mk 6,14-29 

sobota 5. 2. 2022 - sv. Agáta

1. čtení: 1Kral 3,4-13
Žalm: Zl 119
2. čtení:
Evangelium: Mk 6,30-34 

neděle 6. 2. 2022 - 5. neděle v mezidobí (cyklus C)

1. čtení: Iz 6,1-2a.3-8
Žalm: Zl 138(137)
2. čtení: 1Kor 15,1-11
Evangelium: Lk 5,1-11 

30. 1. 2022 / Liturgický kalendář 

       Ministranti Dolní Újezd

Dolní Újezd 34
569 61 Dolní Újezd


tel. +420 605 300 883
emai: ministranti@ministranti-du.cz