6. neděle v mezidobí

13.02.2022

neděle 13. 2. 2022 - 6. neděle v mezidobí (cyklus C)

1. čtení: Jer 17,5-8
Žalm: Zl 1
2. čtení: 1Kor 15,12.16-20
Evangelium: Lk 6,17.20-26 

pondělí 14. 2. 2022 - sv. Valentin

1. čtení: Jak 1,1-11
Žalm: Zl 119
2. čtení:
Evangelium: Mk 8,11-13 

úterý 15. 2. 2022 - sv. Jiřina

1. čtení: Jak 1,12-18
Žalm: Zl 94
2. čtení:
Evangelium: Mk 8,14-21 

středa 16. 2. 2022

1. čtení: Jak 1,19-27
Žalm: Zl 15
2. čtení:
Evangelium: Mk 8,22-26 

čtvrtek 17. 2. 2022 - 

1. čtení: Jak 2,1-9
Žalm: Zl 34
2. čtení:
Evangelium: Mk 8,27-33 

pátek 18. 2. 2022

1. čtení: Jak 2,14-24.26
Žalm: Zl 112
2. čtení:
Evangelium: Mk 8,34-9,1 

sobota 19. 2. 2022

1. čtení: Jak 3,1-10
Žalm: Zl 12
2. čtení:
Evangelium: Mk 9,2-13 

neděle 20. 2. 2022 - 7. neděle v mezidobí (cyklus C)

1. čtení: 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23
Žalm: Zl 103(102)
2. čtení: 1Kor 15,45-49
Evangelium: Lk 6,27-38 

13. 2. 2022 / Liturgický kalendář 

       Ministranti Dolní Újezd

Dolní Újezd 34
569 61 Dolní Újezd


tel. +420 605 300 883
emai: ministranti@ministranti-du.cz