7. neděle v mezidobí

20.02.2022

neděle 20. 2. 2022 - 7. neděle v mezidobí (cyklus C)

1. čtení: 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23
Žalm: Zl 103(102)
2. čtení: 1Kor 15,45-49
Evangelium: Lk 6,27-38 

pondělí 21. 2. 2022 - 

1. čtení: Jak 3,13-18
Žalm: Zl 19
2. čtení:
Evangelium: Mk 9,14-29

úterý 22. 2. 2022 - svátek Stolce sv. Petra

1. čtení: 1Petr 5,1-4
Žalm: Zl 23(22)
2. čtení:
Evangelium: Mt 16,13-19

středa 23. 2. 2022 - sv. Polykarp

1. čtení: Jak 4,13-17
Žalm: Zl 49
2. čtení:
Evangelium: Mk 9,38-40

čtvrtek 24. 2. 2022 - 

1. čtení: Jak 5,1-6
Žalm: Zl 49
2. čtení:
Evangelium: Mk 9,41-50

pátek 25. 2. 2022

1. čtení: Jak 5,9-12
Žalm: Zl 103
2. čtení:
Evangelium: Mk 10,1-12

sobota 26. 2. 2022

1. čtení: Jak 5,13-20
Žalm: Zl 141
2. čtení:
Evangelium: Mk 10,13-16 

neděle 27. 2. 2022 - 8. neděle v mezidobí (cyklus C)

1. čtení: Sir 27,5-8(rec.4-7)
Žalm: Zl 92(91)
2. čtení: 1Kor 15,54-58
Evangelium: Lk 6,39-45

20. 2. 2022 / Liturgický kalendář 

       Ministranti Dolní Újezd

Dolní Újezd 34
569 61 Dolní Újezd


tel. +420 605 300 883
emai: ministranti@ministranti-du.cz