8. neděle v mezidobí

27.02.2022

neděle 27. 2. 2022 - 8. neděle v mezidobí (cyklus C)

1. čtení: Sir 27,5-8(rec.4-7)
Žalm: Zl 92(91)
2. čtení: 1Kor 15,54-58
Evangelium: Lk 6,39-45

pondělí 28. 2. 2022 - sv. Roman

1. čtení: 1Pt 1,3-9
Žalm: Zl 111
2. čtení:
Evangelium: Mk 10,17-27 

úterý 1. 3. 2022

1. čtení: 1Pt 1,10-16
Žalm: Zl 98
2. čtení:
Evangelium: Mk 10,28-31 

středa 2. 3. 2022 - POPELEČNÍ STŘEDA

1. čtení: Jl 2,12-18
Žalm: Zl 51,3-4.5-6a.12-13.14+17
2. čtení: 2Kor 5,20-6,2
Evangelium: Mt 6,1-6.16-18 

čtvrtek 3. 3. 2022 - 

1. čtení: Dt 30,15-20
Žalm: Zl 1
2. čtení:
Evangelium: Lk 9,22-25 

pátek 4. 3. 2022

1. čtení: Iz 58,1-9a
Žalm: Zl 51
2. čtení:
Evangelium: Mt 9,14-15 

sobota 5. 3. 2022

1. čtení: Iz 58,9b-14
Žalm: Zl 86
2. čtení:
Evangelium: Lk 5,27-32 

neděle 6. 3. 2022 - 1. neděle postní (cyklus C)

1. čtení: Dt 26,4-10
Žalm: Zl 91
2. čtení: Rim 10,8-13
Evangelium: Lk 4,1-13 

27. 2. 2022 / Liturgický kalendář 

       Ministranti Dolní Újezd

Dolní Újezd 34
569 61 Dolní Újezd


tel. +420 605 300 883
emai: ministranti@ministranti-du.cz