Květná neděle

10.04.2022

neděle 10. 4. 2022 - Květná neděle (cyklus C)

1. čtení: Iz 50,4-7
Žalm: Zl 22(21)
2. čtení: Flp 2,6-11
Evangelium: Lk 22,14-23,56 

pondělí 11. 4. 2022 - sv. Stanislav

1. čtení: Iz 42,1-7
Žalm: Zl 27
2. čtení:
Evangelium: Jan 12,1-11 

úterý 12. 4. 2022 - sv. Julius

1. čtení: Iz 49,1-6
Žalm: Zl 71
2. čtení:
Evangelium: Jan 13,21-33.36-38 

středa 13. 4. 2022

1. čtení: Iz 50,4-9a
Žalm: Zl 69
2. čtení:
Evangelium: Mt 26,14-25 

čtvrtek 14. 4. 2022 - Zelený čtvrtek

1. čtení: Ex 12,1-8.11-14
Žalm: Zl 116
2. čtení: 1 Kor 11,23-26
Evangelium: Jan 13,1-15 

pátek 15. 4. 2022 - Velký pátek

1. čtení: Iz 52,13-53,12
Žalm: Zl 31(30)
2. čtení: Zid 4,14-16;5,7-9
Evangelium: Jan 18,1-19,42

sobota 16. 4. 2022 - Bílá sobota

1. čtení: 
Žalm
2. čtení:
Evangelium: 

neděle 17. 4. 2022 - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

1. čtení: Sk 10,34a.37-43
Žalm: Zl 118(117)
2. čtení: Kol 3,1-4
Evangelium: Jan 20,1-9 

10. 4. 2022 / Liturgický kalendář 

       Ministranti Dolní Újezd

Dolní Újezd 34
569 61 Dolní Újezd


tel. +420 605 300 883
emai: ministranti@ministranti-du.cz