Slavnost Nejsvětější Trojice

12.06.2022

neděle 12. 6. 2022 - Slavnost Nejsvětější Trojice (cyklus C)

1. čtení: Pr 8,22-31
Žalm: Zl 8
2. čtení: Rim 5,1-5
Evangelium: Jan 16,12-15 

pondělí 13. 6. 2022 - sv. Antonín z Padovy

1. čtení: 1Kral 21,1-16
Žalm: Zl 5
2. čtení:
Evangelium: Mt 5,38-42 

úterý 14. 6. 2022 - 

1. čtení: 1Kral 21,17-29
Žalm: Zl 51
2. čtení:
Evangelium: Mt 5,43-48 

středa 15. 6. 2022

1. čtení: 2Kral 2,1.6-14
Žalm: Zl 31
2. čtení:
Evangelium: Mt 6,1-6.16-18 

čtvrtek 16. 6. 2022 - Těla a krve Páně

1. čtení: Gn 14,18-20
Žalm: Zl 110(109)
2. čtení: 1 Kor 11,23-26
Evangelium: Lk 9,11b-17 

pátek 17. 6. 2022

1. čtení: 2Kral 11,1-4.9-18.20
Žalm: Zl 132
2. čtení:
Evangelium: Mt 6,19-23 

sobota 18. 6. 2022

1. čtení: 2Kron 24,17-25
Žalm: Zl 89
2. čtení:
Evangelium: Mt 6,24-34 

neděle 19. 6. 2022 - 12. neděle v mezidobí

1. čtení: Zach 12,10-11
Žalm: Zl 63 (62)
2. čtení: Gal 3,26-29
Evangelium: Lk 9,18-24 

12. 6. 2022 / Liturgický kalendář 

       Ministranti Dolní Újezd

Dolní Újezd 34
569 61 Dolní Újezd


tel. +420 605 300 883
emai: ministranti@ministranti-du.cz