Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

17.04.2022

neděle 17. 4. 2022 - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

1. čtení: Sk 10,34a.37-43
Žalm: Zl 118(117)
2. čtení: Kol 3,1-4
Evangelium: Jan 20,1-9 

pondělí 18. 4. 2022 - 

1. čtení: Sk 2,14.22b-33
Žalm: Zl 16
2. čtení:
Evangelium: Mt 28,8-15 

úterý 19. 4. 2022

1. čtení: Sk 2,36-41
Žalm: Zl 33
2. čtení:
Evangelium: Jan 20,11-18 

středa 20. 4. 2022

1. čtení: Sk 3,1-10
Žalm: Zl 105
2. čtení:
Evangelium: Lk 24,13-35 

čtvrtek 21. 4. 2022 - 

1. čtení: Sk 3,11-26
Žalm: Zl 8
2. čtení:
Evangelium: Lk 24,35-48 

pátek 22. 4. 2022

1. čtení: Sk 4,1-12
Žalm: Zl 118
2. čtení:
Evangelium: Jan 21,1-14 

sobota 23. 4. 2022 - Svátek sv. Vojtěcha

1. čtení: Sk 4,13-21
Žalm: Zl 118
2. čtení:
Evangelium: Mk 16,9-15 

neděle 24. 4. 2022 - sv. Jiří, 2. neděle velikonoční (cyklus C)

1. čtení: Sk 5,12-16
Žalm: Zl 118(117)
2. čtení: Zj 1,9-11a.12-13.17-19
Evangelium: Jan 20,19-31 

17. 4. 2022 / Liturgický kalendář 

       Ministranti Dolní Újezd

Dolní Újezd 34
569 61 Dolní Újezd


tel. +420 605 300 883
emai: ministranti@ministranti-du.cz