Liturgický kalendář - PROSINEC 2021


středa 1. 12. 2021 - sv. Edmund Kampián

1. čtení: Iz 25,6-10a | Žalm: Žl 23 | 2. čtení: -- | Evangelium: Mt15,29-37

-------------------------------------------------------------------------------------------------

čtvrtek 2. 12. 2021 - sv. Bibiána

1 čtení: Iz 26,1-6 | Žalm: Žl 118 | 2. čtení: -- | Evangelium: Mt7,21.24-27

-------------------------------------------------------------------------------------------------

pátek 3. 12. 2021 - Památka sv. Františka Xaverského

1. čtení: Iz 29,17-24 | Žalm: Žl 27 | 2. čtení: -- | Evangelium: Mt 9,27-31
--------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 4. 12. 2021 - sv. Barbora

1. čtení: Iz 30,19-21.23-26 | Žalm: Žl 147 | 2. čtení: -- | Evangelium: Mt9,35-10,1.5-8
---------------------------------------------------------------------------------------------------

neděle 5. 12. 2021 - 2. neděle adventní (cyklus C)

1. čtení: Bar 5,1-9 | Žalm: Žl 126 | 2. čtení: Flp 1,4-6.8-11 | Evangelium: Lk 3,1-6
---------------------------------------------------------------------------------------------------

pondělí 6. 12. 2021 - sv. Mikuláš

1. čtení: Iz 35,1-10 | Žalm: Žl 85 | 2. čtení: -- | Evangelium: Lk 5,17-26
---------------------------------------------------------------------------------------------------

úterý 7. 12. 2021 - Památka sv. Ambrože

1. čtení: Iz 40,1-11 | Žalm: Žl 69 | 2. čtení: -- | Evangelium: Mt 18,12-14

--------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 8. 12. 2021 - Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

1. čtení: Gn 3,9-15.20 | Žalm: Žl 98 | 2. čtení: Ef 1,3-6.11-12 | Evangelium: Lk 1,26-38
----------------------------------------------------------------------------------------------------

čtvrtek 9. 12. 2021 - sv. Valérie

1. čtení: Iz 41,13-20 | Žalm: Žl 145 | 2. čtení: -- | Evangelium: Mt 11,11-15

----------------------------------------------------------------------------------------------------

pátek 10. 12. 2021 - Panna Marie Loretánská

1. čtení: Iz 48,17-19 | Žalm: Žl 1 | 2. čtení: -- | Evangelium: Mt 11,16-19

----------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 11. 12. 2021 - sv. Damas I.

1. čtení: Sir 48,1-4.9-11 | Žalm: Žl 80 | 2. čtení: -- | Evangelium: Mt 17,10-13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

neděle 12. 12. 2021 - Panna Maria Guadalupská3. neděle adventní (cyklus C)

1. čtení: Sof 3,14-18a | Žalm: Iz 12 | 2. čtení: Flp 4,4-7 | Evangelium: Lk 3,10-18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

pondělí 13. 12. 2021 - Památka sv. Lucie

1. čtení: Nm 24,7.15-17a | Žalm: Žl 25 | 2. čtení: -- | Evangelium: Mt 21,23-27

------------------------------------------------------------------------------------------------------

úterý 14. 12. 2021 - Památka sv. Jana od Kříže

1. čtení: Sof 3,1-2.9-13 | Žalm: 34 | 2. čtení: -- | Evangelium: Mt 21,28-32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 15. 12. 2021 - sv. Valerián

1. čtení: Iz 45,6b-8.18.21b-25 | Žalm: Žl 85 | 2. čtení: -- | Evangelium: Lk 7,19-23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

čtvrtek 16. 12. 2021 - sv. Adelhaida

1. čtení: Iz 54,1-10 | Žalm: Žl 30 | 2. čtení: -- | Evangelium: Lk 7,24-30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

pátek 17. 12. 2021 - sv. Lazar

1. čtení: Gn 49,1a.2.8-10 | Žalm: Žl 72 | 2. čtení: -- | Evangelium: Mt 1,1-17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 18. 12. 2019 - sv. Rufus a Zosim

1. čtení: Jer 23,5-8 | Žalm: Žl 72 | 2. čtení: -- | Evangelium: Mt 1,18-24
------------------------------------------------------------------------------------------------------

neděle 19. 12. 2021 - 4. neděle adventní (cyklus C)

1. čtení: Mich 5,1-4a | Žalm: Žl 80 | 2. čtení: Žid 10,5-10 | Evangelium: Lk 1,39-45

------------------------------------------------------------------------------------------------------

pondělí 20. 12. 2021 - sv. Dominik Siloský

1. čtení: Iz 7,10-14 | Žalm: Žl 24 | 2. čtení: -- | Evangelium: Lk 1,26-38 

------------------------------------------------------------------------------------------------

úterý 21. 12. 2021 - sv. Petr Kanisius

1. čtení: Pís 2,8-14 nebo Sof 3,14-18a | Žalm: Žl 33 | 2. čtení: -- | Evangelium: Lk 1,39-45

------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 22. 12. 2021 - sv. Servul

1. čtení: 1 Sam 1,24-28  | Žalm: 1 Sam 2 | 2. čtení: -- | Evangelium: Lk 1,46-56 

--------------------------------------------------------------------------------------

čtvrtek 23. 12. 2021 - sv. Jan Kentský

1. čtení: Mal 3,1-4.23-24 | Žalm: Žl 25 | 2. čtení: -- | Evangelium: Lk 1,57-66

------------------------------------------------------------------------------------------------

pátek 24. 12. 2021 - ŠTĚDRÝ DEN, Adam a Eva 

1. čtení: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 | Žalm: Žl 89 | 2. čtení: -- | Evangelium: Lk 1,67-79

------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 25. 12. 2021 - Slavnost Narození Páně (1. svátek vánoční)

V noci: 1. čtení: Iz 9,1-3.5-6 | Žalm: Žl 96 | 2. čtení: Tit 2,11-14 | Evangelium: Lk 2,1-14

Ve dne: 1. čtení: Iz 52,7-10 | Žalm: Žl 98 | 2. čtení: Židi 1,1-6 | Evangelium: Jan 1,1-18

-----------------------------------------------------------------------------------------------

neděle 26. 12. 2021 - Svátek Svaté rodiny (2. svátek vánoční), sv. Štěpán, prvomučedník

1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a | Žalm: Žl 128 | 2. čtení: Kol 3,12-21 | Evangelium: Lk 2,41-52 
------------------------------------------------------------------------------------------------

pondělí 27. 12. 2021 - Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

1. čtení: 1 Jan 1,1-4 | Žalm: Žl 97 | 2. čtení: -- | Evangelium: Jan 20,2-8

------------------------------------------------------------------------------------------------

úterý 28. 12. 2021 - Svátek svatých Mláďátek, mučedníků

1. čtení: 1 Jan 1,5-2,2 | Žalm: Žl 124 | 2. čtení: -- | Evangelium: Mt 2,13-18

------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 29. 12. 2021

1. čtení: 1 Jan 2,3-11 | Žalm: Žl 96 | 2. čtení: -- | Evangelium: Lk 2,22-35

------------------------------------------------------------------------------------------------

čtvrtek 30. 12. 2021 -  

1. čtení: 1 Jan 2,12-17 | Žalm: Žl 96 | 2. čtení: -- | Evangelium: Lk 2,36-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------

pátek 31. 12. 2021 - sv. Silvestr I.

1. čtení: 1 Jan 2,18-21 | Žalm: Žl 96 | 2. čtení: -- | Evangelium: Jan 1,1-18