O NÁS

Jsme ministranti z Římskokatolické farnosti sv. Martina v Dolním Újezdě. 

Scházíme se pravidelně (minimálně 1x do měsíce) na faře v D.Ú. 

Setkáváme se nejen při schůzkách, mších svatých, ale také na Velikonoce při tradičním klapání, při nácvicích na větší slavnosti a svatby...

Pokud se chceš přidat mezi nás, přijď kdykoliv přede mší svatou do sakristie, nebo nás můžeš
kontaktovat a domluvíme se!

Společné foto ministrantů - 1. svaté přijímání 2019
Společné foto ministrantů - 1. svaté přijímání 2019
Společné foto ministrantů - BIŘMOVÁNÍ 2016
Společné foto ministrantů - BIŘMOVÁNÍ 2016

Kdo mezi nás patří


Další patroni ministrantů