Plán akcí  pro ministranty - školní rok 2021/2022

Tento plán je pouze orientační. Aktualizované termíny, případně nové akce naleznete v kalendáři.

1. pololetí:

10. září 2021
• 18.30 hod - Promítání fotek nejen z letošního tábora 

12. září 
• 17.00 hod - Schůzka ministrantů


10. října 
• 8.45 hod - Schůzka ministrantů 

16. října 
• 17.00 hod -  Mše svatá, představení patrona ministrantů

17. října  
• 7.45 a 10.15 hod - Mše svatá - posvícení, představení patrona ministrantů

31. října 
• Zahájení farní hry Po stopách sv. Martina


1. listopadu 
• 18.00 hod - Mše svatá - Slavnost Všech svatých

2. listopadu 
• 18.00 hod - Mše svatá - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

14. listopadu 
• 10.15 hod - Poutní mše svatá k sv. Martinovi

21. listopadu 
• 8.45 hod - Schůzka ministrantů 

26. - 27. listopadu     
• Duchovní obnova pro ministranty v Koclířově


19. prosince 
• 16.00 hod - Schůzka ministrantů s promítáním filmu - fara

24. prosince 
• 16.00 hod - Půlnoční mše svatá pro děti
• 17.15 hod - Půlnoční mše svatá - Horní Újezd
• 22.00 hod - Půlnoční mše svatá

25. prosince
• 7.45 a 10.15hod - Mše svatá - Slavnost Narození Páně

26. prosince             
• 7.45 a 10.15 hod - Mše svatá - Svátek Svaté rodiny

31. prosince               
• 15.00 hod - Děkovná bohoslužba na závěr roku 2021
• 23.15 hod - Půlnoční mše svatá na uvítání nového roku 2022 

3. ledna 2022           
• 16.00 hod - Krátká informační schůzka pro rodiče a ministranty

22. ledna 
• 8.30 hod - Výlet pro ministranty 

2. pololetí

13. února               
• 10.15 hod - 1. ministrantská pouť, mše svatá s žehnáním obrazu patrona ministrantů

20. února
• 8.45 hod - Schůzka ministrantů


2. března             
• 18.00 hod - Mše svatá - Popeleční středa

20. března 
• 8.45 hod - Schůzka ministrantů


10. dubna 
• 7.45 a 10.15 hod - Mše svatá - Květná neděle

14. dubna
• ?? hod (1 hod před bohoslužbou) - schůzka ministrantů s nácvikem 
• ?? hod - Mše svatá s obřady - Zelený čtvrtek

15. dubna
• 6.00 hod - Klapání
• 12.00 hod - Klapání, nácvik
• ?? hod (1 hod před obřadem) - schůzka ministrantů s nácvikem
• ?? hod - Velkopáteční obřady

16. dubna           
• 6.00 hod - Klapání
• 12.00 hod - Klapání, nácvik
• ?? hod (1 hod před vigilií) - schůzka ministrantů s nácvikem
• ?? hod - velikonoční vigilie

30. dubna               
• Výlet pro ministranty


15. května               
• 8.45 hod - Schůzka ministrantů


2. června                 
• 19.00hod - Informační schůzka pro rodiče ministrantů, kteří pojedou na tábor

12. června               
• Oslava 110. narozenin otce Josefa Čiháka

24. června               
• 17.30 hod - Táborák pro ministranty a jejich rodiny

30. 6. - 6. 7.             
• Ministrantský tábor 

       Ministranti Dolní Újezd

Dolní Újezd 34
569 61 Dolní Újezd


tel. +420 605 300 883
emai: ministranti@ministranti-du.cz