Základní pravidla pro ministranty


 1. Na mši svatou přicházíme vždy VČAS, minimálně 10 minut před jejím začátkem!
 2. Kromě neděle a svátků si uděláme čas na mši svatou i ve všední den.
 3. Před vstupem do kostela vypneme mobilní telefony a necháme je v sakristii!
 4. V kostele (a nejen tam) se chováme slušně. 
 5. Jakmile vejdeme do kostela a přilehlých prostor, SUNDÁME SI ČEPICI, poklekneme a požehnáme se svěcenou vodou.
 6. Při mši (i přede mší v sakristii) se nebavíme, když mluvíme, tak jen to co je nutné!
 7. Dáváme pozor na průběh mše svaté, je-li něco potřeba jsme vždy po ruce!
 8. Aktivně se účastníme mše, odpovídáme a modlíme se s ostatními.
 9. U oltáře se CHOVÁME SLUŠNĚ, NEUKAZUJEME NA SEBE, NEBĚHÁME ZE STRANY NA STRANU, nejsme na sportovišti.
 10. Pokud něco děláme ve dvojici, vždy na sebe ČEKÁME!
 11. Pokud přecházíme na druhou stranu, před oltářem se UKLONÍME.
 12. Ruce máme sepnuty na hrudi (nepodpíráme si pupek a nehrajeme si s prsty).
 13. Ministrantské oblečení sundáváme pomalu, ŘÁDNĚ SROVNÁME NA RAMÍNKO.
 14. Před odchodem poklekneme a opět se požehnáme svěcenou vodou.
 15. Čepici si OBLÉKÁME AŽ po OPUŠTĚNÍ SAKRISTIE.

V Dolním Újezdě 1. listopadu 2018                        Vypracoval: Josef Kladivo, vedoucí ministrantů
aktualizováno 30. 7. 2023

Dodatek k pravidlům (platnost od 31. ledna 2021)