Velikonoce  2020


Právě prožíváme největší křesťanské svátky roku VELIKONOCE, letos se nemůžeme zúčastňovat slavení eucharistie v kostelích (současný stav nám to nedovoluje)

Proto se chtějme připojit pomocí televize NOE nebo prostřednictvím přímého přenosu z našeho farního kostela sv. Martina v Dolním Újezdě - odkaz zde.

K Velikonočním svátkům patří také tradiční velikonoční klapání (nahrazení zvuku zvonů, které na Zelený čtvrtek ,,odlétají do Říma´´ a na Bílou sobotu se vrací "zpět")

Letošní tradiční velikonoční klapání na Velký pátek a na Bílou sobotu

ZRUŠENO 

Zelený čtvrtek - 9. 4. 2020

od 18 hod přímý přenos z farního kostela sv. Martina v Dolním Újezdě (odkaz ke spuštění)


Dnes si připomínáme dvě hlavní události:

1) Ježíšova večeře na rozloučenou ("poslední večeře"), při níž myje apoštolům nohy, ustanovuje eucharistii a zároveň je zrazen od Jidáše

2) Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí...

Velký pátek - 10. 4. 2020

od 18 hod přímý přenos z farního kostela sv. Martina v Dolním Újezdě (odkaz ke spuštění)


Tímto dnem (pátek před velikonoční nedělí) si připomínáme den smrti Ježíše Krista. V ten den se konal proces odsouzení, jeho poprava i pohřeb. Podle Bible zemřel Ježíš na kříži ve tři hodiny odpoledne. Proto se přibližně v tento čas křesťané scházejí k zvláštní bohoslužbě jejímž centrem je kříž a přednáší se modlitby za bolesti celého světa (rozdělení, války, špatné vztahy, nejednota...). Velký pátek je zároveň POSTNÍM DNEM.


Bílá sobota - 11. 4. 2020

od 19 hod přímý přenos z farního kostela sv. Martina v Dolním Újezdě (odkaz ke spuštění)


Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den konfrontováni s tvrdou realitou Ježíšovy smrti. Byli plni nejistoty a jistě i zoufalství, protože prožili těžkou desiluzi a nevěděli, co si dál počít.

Na Bílou sobotu se nekonají žádné bohoslužby. Až po západu slunce (tj. na Bílou sobotu večer) začíná velikonoční noc (vigilie), a tím začíná slavnost Kristova vzkříšení. Název Bílá sobota pravděpodobně pochází od bílých křestních rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční noci (vigilii).

Neděle Zmrtvýchvstání Páně - 12. 4. 2020

10:15 hod přímý přenos z farního kostela sv. Martina v Dolním Újezdě (odkaz ke spuštění)


Dnes si připomínáme Zmrtvýchvstání Páně - 3. den kdy Ježíš vstal z mrtvých a opustil hrob.

ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.
Nechť řekne dům Izraelův:
“Jeho milosrdenství trvá navěky.“


Hospodinova pravice mocně zasáhla,
Hospodinova pravice mě pozvedla.
Nezemřu, ale budu žít
a vypravovat o Hospodinových činech.


Kámen, který stavitelé zavrhli, 
stal se kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením se tak stalo, 
je to podivuhodné v našich očích.

ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA

Velikonoční pondělí- 13. 4. 2020

10:15 hod přímý přenos z farního kostela sv. Martina v Dolním Újezdě (odkaz ke spuštění)