Velikonoce  2021


Právě prožíváme největší křesťanské svátky roku VELIKONOCE, letos s velkým omezením osobní účasti věřících v kostelích (epidemie koronaviru)

K Velikonočním svátkům patří také tradiční velikonoční klapání (nahrazení zvuku zvonů, které na Zelený čtvrtek ,,odlétají do Říma´´ a na Bílou sobotu se vrací "zpět")

Letošní tradiční velikonoční klapání na Velký pátek a na Bílou sobotu

ZRUŠENO 

Květná neděle - 28. 3. 2021


Na Květnou neděli (sobota - neděle) bude žehnání ratolestí. Dle nařízení biskupství kvůli dodržování opatření Vás prosíme, abyste si přinesli každý s sebou ratolesti (kočičky). Všichni se shromáždíme v KOSTELE.

O. Adam a ministranti přijdou do kostela průvodem. Obřady začnou pod kůrem, všichni v tomto čase ve svých lavicích budeme otočeni k hlavnímu vchodu. Po posvěcení ratolestí bude probíhat mše svatá jako obvykle.


Rozpis bohoslužeb

7.45

9.00

17.00

Zelený čtvrtek - 1. 4. 2021


Ministranti se sejdou v sakristii 20minut před každou mší svatou.
Tj. ve 14.40            v 16.40             v 18.40

Dnes si připomínáme dvě hlavní události:

1) Ježíšova večeře na rozloučenou ("poslední večeře"), při níž myje apoštolům nohy, ustanovuje eucharistii a zároveň je zrazen od Jidáše

2) Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí...

Rozpis bohoslužeb

15.00

17.00

V době protipandemických opatření se na Zelený čtvrtek VYNECHÁVÁ obřad umývání nohou.

Velký pátek - 2. 4. 2021


Ministranti se sejdou v sakristii 20minut před každou mší svatou.
Tj. ve 14.40            v 16.40             v 18.40

Tímto dnem (pátek před velikonoční nedělí) si připomínáme den smrti Ježíše Krista. V ten den se konal proces odsouzení, jeho poprava i pohřeb. Podle Bible zemřel Ježíš na kříži ve tři hodiny odpoledne. Proto se přibližně v tento čas křesťané scházejí k zvláštní bohoslužbě jejímž centrem je kříž a přednáší se modlitby za bolesti celého světa (rozdělení, války, špatné vztahy, nejednota...). Velký pátek je zároveň POSTNÍM DNEM.


Rozpis bohoslužeb

15.00

17.00

Bílá sobota - 3. 4. 2021


Ministranti se sejdou v sakristii 20minut před každou mší svatou.
Tj. ve 16.40            v 18.40

Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den konfrontováni s tvrdou realitou Ježíšovy smrti. Byli plni nejistoty a jistě i zoufalství, protože prožili těžkou desiluzi a nevěděli, co si dál počít.

Na Bílou sobotu se nekonají žádné bohoslužby. Až po západu slunce (tj. na Bílou sobotu večer) začíná velikonoční noc (vigilie), a tím začíná slavnost Kristova vzkříšení. Název Bílá sobota pravděpodobně pochází od bílých křestních rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční noci (vigilii).

V době protipandemických opatření jsou tyto změny:

- žehnání ohně na se koná u vstupu do kostela a účastní se pouze kněz s přisluhujícími, ostatní věřící zůstávají ve svých lavicích a jsou otočeni směrem k hlavnímu vchodu.
- pokud se nekřtí, vynechávají se litanie a svěcení křestní vody, kněz posvětí pouze vodu k pokropení veřících
- svíčky se NEBUDOU ROZDÁVAT, prosíme nezapomeňte si je doma.

Rozpis bohoslužeb

17.00

Neděle Zmrtvýchvstání Páně - 4. 4. 2021


Dnes si připomínáme Zmrtvýchvstání Páně - 3. den kdy Ježíš vstal z mrtvých a opustil hrob.

Rozpis bohoslužeb

7.45

9.00

17.00

ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.
Nechť řekne dům Izraelův:
“Jeho milosrdenství trvá navěky.“


Hospodinova pravice mocně zasáhla,
Hospodinova pravice mě pozvedla.
Nezemřu, ale budu žít
a vypravovat o Hospodinových činech.


Kámen, který stavitelé zavrhli, 
stal se kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením se tak stalo, 
je to podivuhodné v našich očích.

ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA

Velikonoční pondělí- 13. 4. 2020


Bohoslužby

7.45

9.00

10.15