Neděle Zmrtvýchvstání Páně


Dnes si připomínáme Zmrtvýchvstání Páně - 3. den kdy Ježíš vstal z mrtvých a opustil hrob.

ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.
Nechť řekne dům Izraelův:
"Jeho milosrdenství trvá navěky."

Hospodinova pravice mocně zasáhla, 
Hospodinova pravice mě pozvedla. 
Nezemřu, ale budu žít
a vypravovat o Hospodinových činech.


Kámen, který stavitelé zavrhli, 
stal se kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením se tak stalo, 

je to podivuhodné v našich očích.

ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA