sv. Alois Gonzaga


O životě sv. Aloise Gonzagy

Narodil se 9. března roku 1568 v Castiglione delle Stiviere v Itálii. Gonzagové byli významná šlechtická rodina, ze které vzešlo i několik kardinálů. V deseti letech sloužil jako páže u dvora ve Florencii a složil zde slib doživotní čistoty. Alois byl nejstarší z osmi dětí a jeho otec Ferdinand Gonzaga, který byl ve službách španělského krále Filipa II., ho připravoval na vojenskou dráhu. Alois se ale vzdal nároku na titul markýze, který měl po otci zdědit, ve prospěch svého mladšího bratra Rudolfa.

Ve dvanácti letech přijal první svaté přijímání od svatého Karla Boromejského. Potom sloužil dva roky v Madridu jako čestné páže prince Diega Habsburského. Studoval literaturu, vědu a filosofii a přes počáteční odpor svého otce se v 17 letech rozhodl vstoupit do jezuitského řádu. Odešel proto do Říma a po dvou letech tam složil řeholní sliby. Od té chvíle věnoval všechen svůj čas studiu teologie a péči o nemocné. Jeho spolužákem byl tehdy i František z Dietrichsteina, pozdější kardinál a významný olomoucký biskup.

Když v Římě vypukla morová epidemie, staral se Alois o nemocné a snažil se o důstojné pohřbívání zemřelých. Nakonec se sám nakazil a 21. června 1591 ve svých 23 letech zemřel. Je patronem mládeže, studentů a ministrantů, při volbě povolání a proti moru. Svátek má 21. června.

Atributy

Bývá zobrazován jako jezuita v klerice s rochetou, někdy jako páže. U sebe mívá kříž, lebku, lilii a růženec.

Kdy si připomínáme svátek?

Svátek sv. Aloise Gonzagy si připomínáme
21. června