Patroni ministrantů


Ministranti si zvolili svého patrona, kterým se stal sv. José Sánchez del Río.

Mezi další patrony patří sv. Tarsicius, sv. Dominik Savio, sv. Alois Gonzaga a sv. Václav.