Modlitba ministrantů


Modlitba PŘED mší svatou

Pane Bože, chceme Ti sloužit
u Tvého oltáře. Pomoz nám,
ať Ti sloužíme s čistým
a otevřeným srdcem,
aby nám tato služba byla
posilou v našem životě.
Amen

Modlitba PO mši svaté

Děkujeme Ti, Pane Ježíši Kriste,
za to, že jsi přišel mezi nás.
Prosíme Tě, zůstaň s námi
a veď nás cestami pokoje.

Amen