sv. Tarsicius


O životě sv. Tarsicia

Svatý Tarsicius je hlavním a nejstarším patronem ministrantů. Jeho jméno napovídá, že se nejspíš narodil v Tarsu, odkud pocházel i apoštol Pavel. Byl to římský chlapec, křesťan, mučedník a hrdina. Žil ve starověkém Římě, v době, kdy tam ještě vládli pohanští císařové a křesťané byli pronásledováni. Když někoho usvědčili, že je křesťanem, mohli ho poslat na nucené práce, do vězení anebo na smrt. Mnoho křesťanů bylo zabito při hrách v amfiteátrech kvůli pobavení lidí. Mohli být zabiti gladiátory, ukřižováni, upáleni nebo roztrháni divokými zvířaty. Ostatní křesťané se jim snažili pomáhat, ale tajně, aby nebyli také odhaleni. Mezi nimi byl i mladý chlapec Tarsicius.

Jednou, když císař pořádal hry, vojáci vybrali skupinu křesťanů, kteří měli být předhozeni lvům. Vybraní křesťané se smrti nebáli, ale toužili ještě naposledy přistoupit ke svatému přijímání, Tělu Kristovu, na posilu k poslední cestě do nebe. Ve vězení s nimi byl i starý jáhen Cecilius. Ten poslal mladého Tarsicia, aby o tom řekl římskému biskupu, papeži Sixtovi II., a poprosil ho o pomoc. Papež Sixtus chtěl odsouzeným co nejrychleji poslat svaté přijímání, ale věděl, že je to velmi nebezpečné. Křesťané moc dobře věděli, že kdyby je někdo přistihl s Eucharistií, znamenalo by to pro ně nejspíš rozsudek smrti. Když se papež zeptal, jestli má někdo odvahu donést odsouzeným křesťanům do vězení Tělo Kristovo, bylo slyšet jenom ticho. Žádný dospělý neřekl ani slovo. Svatý otec se smutně rozhlédl po svých věřících. Nikdo? Nakonec se přihlásil chlapec Tarsicius. "Já Ho tam odnesu." Papež Sixtus mu dal požehnání a podal mu malý sáček s Tělem Kristovým.

Tarsicius procházel Městem a k srdci si tisknul svůj poklad. Když přecházel náměstí, potkal své pohanské kamarády, kteří si tam hráli. Začali na něho pokřikovat, aby si šel hrát s nimi. On ale šel dál. Ostatní si vzpomněli, že je Tarsicius křesťan a chtěli vědět, co má tak důležitého, že si jich nevšímá. Když přišli blíž, všimli si, že něco schovává pod pláštěm a chtěli, aby jim to Tarsicius ukázal. Všichni se na něho sesypali a začali ho bít tak surově, že upadl na zem a tam ho ukopali až k smrti. Tarsicius ale pořád pevně držel sáček s Tělem Kristovým. Když šel kolem jeden římský voják, kluci se rozutekli. Ten voják byl tajně křesťanem a poznal Tarsicia. Ten mu předal sáček s Eucharistií a poprosil vojáka, aby ji zanesl do vězení. Potom vydechl naposled. Bylo to kolem roku 200 našeho letopočtu.

Svatému Tarsiciovi se také říká Prvomučedník Nejsvětější svátosti. Je patronem ministrantů a rozdavatelů svatého přijímání (akolytů). Svátek má 15. srpna, kdy máme Slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Atributy

Bývá zobrazován v bílé tunice nebo jako ministrant, s palmou, hostií a kameny.

Někdy drží bursu (schránku na hostie). Často je vyobrazena jeho mučednická smrt ukamenováním.

Kdy si připomínáme svátek?

Svátek sv. Tarsicia si připomínáme 15. srpna, kdy máme Slavnost Nanebevzetí Panny Marie.