Ministranti Dolní Újezd

Římskokatolická farnost sv. Martina Dolní Újezd

Prodej poutních oplatků bude pokračovat v neděli 5. 5. po ranní mši svaté, v neděli 12. a 19. května po obou mších svatých, nebo do vyprodání zásob - budeme upřesňovat, nebo po domluvě s naším vedoucím Pepou.

Ověření bohoslužeb ve farních ohláškách


Jsme ministranti z Římskokatolické farnosti sv. Martina v Dolním Újezdě.

Scházíme se pravidelně 1x do měsíce na faře. Setkáváme se nejen při schůzkách, mších svatých, ale také na Velikonoce při tradičním klapání, při nácvicích na větší slavnosti, ...

Pokud se chceš přidat mezi nás, přijď kdykoliv přede mší svatou do sakristie, nebo nás můžeš kontaktovat a domluvíme se!

Patroni ministrantů

Každý má nějakého svého křestního/biřmovacího patrona. Ministranti si zvolili hlavního patrona, kterým se stal sv. José Sánchez del Río. Mezi další patří sv. Tarsicius, sv. Dominik Savio, sv. Alois Gonzaga a sv. Václav