Nácvik ministrantů na Biřmování

31.05.2024

Nácvik se uskuteční v sobotu 8. června 2024 v 10.00 hod. Samotné biřmování proběhne v neděli
9. června při mši svaté v 10.00 hod. Ministranti se sejdou v 9.30 hod v sakristii. 


Štítky: PRO MINISTRANTY