Ministrantský výlet do Bystrého a okolí

20.09.2019

Pozvání na výlet pro ministranty z celého litomyšlského vikariátu.

Více informací na přiloženém plakátu.

       Ministranti Dolní Újezd

Dolní Újezd 34
569 61 Dolní Újezd


tel. +420 605 300 883
emai: ministranti@ministranti-du.cz