Ministranti Dolní Újezd

Římskokatolická farnost sv. Martina Dolní Újezd

O nás

Jsme ministranti z Římskokatolické farnosti sv. Martina v Dolním Újezdě.

Scházíme se pravidelně 1x do měsíce na faře. Setkáváme se nejen při schůzkách, mších svatých, ale také na Velikonoce při tradičním klapání, při nácvicích na větší slavnosti, ...

Pokud se chceš přidat mezi nás, přijď kdykoliv přede mší svatou do sakristie, nebo nás můžeš kontaktovat a domluvíme se!


Patroni ministrantů

Ministranti si zvolili svého patrona, kterým se stal sv. José Sánchez del Río.
Mezi další patrony patří sv. Tarsicius, sv. Dominik Savio, sv. Alois Gonzaga a sv. Václav.

Adresa

Ministranti Dolní Újezd

Dolní Újezd 34, 569 61 Dolní Újezd

Kontakt

email: ministranti@ministranti-du.cz
tel: +420 739 312 407
      +420 605 300 883