Aktualizace webových stránek

10.02.2020

Naše webové stránky postupně aktualizujeme a doplňujeme.

Během ledna a února bylo/bude doplněno:
• kalendář
• liturgický kalendář na rok 2020
• ministrantská příručka
• slovníček cizích pojmů

       Ministranti Dolní Újezd

Dolní Újezd 34
569 61 Dolní Újezd


tel. +420 605 300 883
emai: ministranti@ministranti-du.cz