Nácvik ministrantů na Biřmování

02.10.2019

Nácvik se uskuteční v sobotu 12. října 2019 po mši svaté (cca od 19.00 hod). Samotné biřmování proběhne v neděli 20. října 2019 při mši svaté v 10.15 hod. Ministranti se sejdou v 9.45 hod v sakristii. 


Štítky: Nástěnka