Oslavili jsme pouť k sv. Josému Sanchezovi del Río

28.02.2022

Ministranti z Dolního Újezda se pravidelně schází, aby se společně modlili a zdokonalovali v ministrantských dovednostech. "Jako svůj vzor jsme si na ministrantském soustředění vybrali sv. Josého Sanchez del Río, což byl silně věřící kluk a ani za cenu života se nevzdal Krista. Inspiroval a nás a chceme být jako on." říká ministrant David.

V neděli 13. února 2022 byla v kostele sv. Martina v Dolním Újezdě odsloužena první ministrantská poutní mše svatá ke sv. Josému. Po slavnostním průvodu byl posvěcen obraz sv. Josého, který namalovala farnice Jana Švecová, a ministrantský erb, který si ministranti sami navrhli. Dále pak ministranti představili farníkům život sv. Josého, před závěrečným požehnáním zazněly litanie ke sv. Josému a na konci každý dostal kartičku s naším obrazem a modlitbou ke sv. Josému.

Po mši ministranti prodávali ministrantské oplatky, které byly vyrobeny speciálně k této příležitosti. "Lidé nám často dávali více peněz, než oplatky stály, za což jsme moc rádi a děkujeme, protože příští rok plánujeme pouť do Assissi a chceme, aby mohlo jet co nejvíc ministrantů." dodává jeden z vedoucích ministrantů Vojta. Oplatky jsou stále v nabídce, můžete si je koupit mezi ranní a velkou mší svatou na faře v Dolním Újezdě.

A kdo to vlastně byl ten José? Sv. José Sanchez del Río žil na počátku 20. století v Mexiku. Byl to silně věřící kluk a když mu bylo sotva 13 let, přidal se do armády kristerů, kteří bojovali proti utlačování křesťanů. Během jedné bitvy byl však zajat a krutě mučen, avšak ani za cenu života se nevzdal Krista a 10. února 1928 byl ubodán bajonety a zastřelen. V roce 2016 byl poté svatořečen papežem Františkem.


Štítky: Nástěnka