Papež k ministrantům: Nedejte se strhnout k průměrnosti, hledejte vlastní cestu

03.05.2021

Nenechte se strhnout k průměrnosti, která nás ponižuje, neopouštějte velké ideály, buďte svatí a originální, vybízí papež František ministranty ve zvláštním listu zaslaném do Portugalska. Jeho adresátem je biskup José Manuel Garcia Cordeiro, předseda portugalské Biskupské komise pro liturgii a spiritualitu a pořadatel 25. národní pouti pro ministranty a akolyty. Uskutečnila se 1. května a jejím - vzhledem k pandemii pouze virtuálním - místem setkání byla Fatima.

Papež František ve svém listu vybízí ministranty, aby sladili své nitro s děním, kterému asistují. Ježíš každému říká na prvním místě "buď svatý", připomíná papež. Když přistupujete k oltáři, máte to štěstí "úzce spolupracovat při zázraku", kdy se chléb stává Kristovým Tělem a víno v kalichu Kristovou Krví. "Ať váš vnitřní i vnější postoj odpovídá tomu, co děláte, zvláště když stojíte u oltáře, když děláte znamení kříže, když klečíte, když se posadíte nebo když se účastníte společné modlitby a chval. Vaše služba ministranta se stane pro komunitu vyznáním víry, které bude oživeno úctou a vnitřním rozjímáním. Abyste to dokázali, vložte do setkání s Ježíšem skrytým pod eucharistickým závojem veškeré nadšení svého věku. Nabídněte Ježíši své ruce, své myšlenky a svůj čas a On vás neopomene odměnit, dá vám opravdovou radost a dá vám pocítit, kde najdete nejplnější štěstí."

Papež připomíná světce jako blahoslavenou Alexandrinu z Balazaru (1904-1955), Portugalku, která se po čtrnáct let sytila pouze svatým přijímáním, nebo Faráře Arského, sv. Jana Maria Vianney, kterého hloubka eucharistického tajemství dojímala k slzám, anebo svatého Františka Marto, fatimského pastýře, kterého portugalští ministranti vzývají jako svého ochránce. S odkazem na apoštolskou exhortaci Christus vivit papež František připomíná, že ke svatosti nelze dojít kopírováním a napodobováním druhých. Příklad svatých má povzbuzovat a motivovat k tomu, abychom objevili jedinečnou cestu, kterou pro nás Bůh má. Osobní způsob svatosti musíme rozvíjet nezávisle na tom, co říkají a co si myslí ostatní. Stát se svatým, znamená stát se plněji sám sebou, tím, jakého mne chce mít Bůh, a nikoli kopií. Pokud někoho kopíruješ, připravuješ zemi, ale také nebe, o to, co nemůže nabídnout nikdo jiný než právě ty, zdůrazňuje papež (srov. ChV, č. 162)

Připomíná ministrantům slova nedávno blahoslaveného patrona mladých Carla Acutise, že všichni se rodí jako originály, ale mnozí umírají jako fotokopie. Jak papež vysvětluje, jsou to ti, kdo nedají k dispozici dary a schopnosti, které do nich Bůh zasel. "Prosím vás, milí ministranti, nenechte se strhnout k průměrnosti, která nás ponižuje a činí šedivými. Ale život není šedivý, život by měl sázet na velké ideály," povzbuzuje papež a vybízí je k důvěře v nebeského Otce, který se sám postará, aby byli "originálními světci", takovými, jaké je chce mít On sám.

Jako průvodce a pomocníka odkazuje František ministrantům svatého Josefa ochotného odložit své plány, aby následoval plány Boží, přijmout Pannu Marii se Synem, a "sloužit zázraku Ježíšova sestoupení na zem, který se každý den odehrává na našich oltářích".


Štítky: Pro ministranty