Schůzka ministrantů - 4. 1. 2020

28.12.2019

Pozvání na další ministrantskou schůzku, která se uskuteční v sobotu 4. ledna 2020 od 9.00 hod na faře. Téma schůzky bude Mše svatá.

       Ministranti Dolní Újezd

Dolní Újezd 34
569 61 Dolní Újezd


tel. +420 605 300 883
emai: ministranti@ministranti-du.cz