Schůzka ministrantů - 8. 5. 2022

05.05.2022

Schůzka proběhne v neděli 8. května 2022 od 8.45 hod (po ranní mši svaté) v kostele...

       Ministranti Dolní Újezd

Dolní Újezd 34
569 61 Dolní Újezd


tel. +420 605 300 883
emai: ministranti@ministranti-du.cz