Soustředění ministrantů na faře

03.09.2021

O posledním srpnovém víkendu prožili ministranti soustředění s přespáním na faře. Mimo společné modlitby, zdokonalování se v ministrantských dovednostech, sportovních hrách (došlo i na stezku odvahy přes místní hřbitov) si ministranti povídali mladých světcích z kterých si měli společně vybrat svého patrona (újezdských ministrantů). Ano vybrali si... farnosti ho představí v říjnu... do té doby jméno patrona zůstává v tajnosti.Štítky: Fotogalerie