Advent 2022

26.11.2022

Adventní brožuru pro královéhradeckou diecézi vydalo letos Biskupství královéhradecké ve spolupráci s Diecézní charitou.

Na každý den Adventu je tak v brožurce připraveno zamyšlení, které by mohlo člověku pomoci projít dnem v Boží přítomnosti.

"V průběhu Adventu se připravujeme na nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. Neznám mnoho lidí, kteří se na ně netěší. Obvykle jsou to lidé vnitřně strádající, osamělí, opuštění. Ale také jim je určena ta radostná zvěst, všichni bez rozdílu jsme zváni do Betléma k jesličkám", říká v úvodu příručky ředitelka Diecézní charity Anna Maclová, a připomíná, že církev usiluje nejen o šíření zvěsti o Bohu skrze Slovo a svátosti, ale také skrze službu zejména lidem trpícím, ohroženým a žijícím na okraji společnosti. "Církev uplatňuje toto své poslání již od svého zrodu skrze různé struktury. V tomto období si připomínáme století organizovaného charitního díla na území naší republiky a 30. výročí založení Diecézní katolické charity Hradec Králové a některých farních či oblastní charit v naší diecézi, které navázaly na rozmach Charity zejména v meziválečném období, která byla později v dobách komunismu spíš trpěna a značně ochromena", říká Anna Maclová a dodala, že právě při této příležitosti byly osloveni ti, kteří v Charitě v královéhradecké diecézi pracují jako zaměstnanci nebo dobrovolníci, případně nás duchovně provázejí, aby poskytli své úvahy veřejnosti.

"Adventní doba je příliš krátká na to, abychom si v ní plně uvědomili velikost Božího daru, za který Mu o Vánocích děkujeme - náš Stvořitel s námi přichází do přímého, mezilidského kontaktu. Nabízí nám osobní vztah, který navíc přesahuje časnost tohoto světa. Napodobovat našeho Pána tedy znamená v první řadě činit skutky nezištné lásky", napsal do průvodce Adventem diecézní biskup Jan Vokál, který je přesvědčen, že je k nim povolán každý křesťan jako jednotlivec i Církev jako společenství na místní, diecézní i celosvětové úrovni. Charita, jak se tento její rozměr tradičně nazývá, tedy není podle královéhradeckého biskupa jen doplňkovou institucí, ale projevem samotného základu našeho křesťanského povolání. "Charita není jen záležitostí hromadných sbírek či finančních darů, ale výchozího životního postoje: každý z nás je do života povolán především proto, aby konkrétními skutky prokazoval druhým caritas, nezištnou, milosrdnou lásku. Pokud se v adventní době vydáme právě touto cestou, pak se pravé podstatě vánočního daru přiblížíme mnohem více než sebevětší snahou vyložit jej teoreticky, od stolu", povzbuzuje všechny Mons. Jan Vokál.

Průvodce Advent je k dostání na farních úřadech nebo jej lze objednat na t. 737 215 327.


Zdroj: https://www.bihk.cz/ Štítky: Advent