Ministrantská poutní mše svatá - 11. 2. 2024

28.01.2024

Ministranti Vás srdečně zvou na ministrantskou poutní mši svatouť, k patronu - sv. Josému Sanchezovi del Río, kterého si sami zvolili během soustředění v srpnu 2021.

Informace pro ministranty:
Sraz ministrantů v 9.00 hodin v sakristii.