Schůzka ministrantů - 26. 2. 2020

20.02.2020

Schůzka se uskuteční ve středu 26. 2. 2020 přede mší svatou.

       Ministranti Dolní Újezd

Dolní Újezd 34
569 61 Dolní Újezd


tel. +420 605 300 883
emai: ministranti@ministranti-du.cz