VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ MINISTRANTŮ v Dolním Újezdě

05.04.2024

Program: časy jsou pouze orientační
8:00    Registrace (fara)
8:30    Zahájení, modlitba (kostel)
9:00    DOPOLEDNÍ PROGRAM (duchovní slovo kněze, svačinka, hra po vesnici, ...

12:00   Oběd (fara)
do 13:30    Polední klid
13:30   ODPOLEDNÍ PROGRAM 
            - výběr z workshopů - bude upřesněno (fara, školní hřiště s umělým povrchem)
            - adorace, možnost svátosti smíření (fara, křížová cesta)
            - rozhovory s knězi,....
16:00   příprava na mši svatou
16:30   MŠE SVATÁ s průvodem z fary, oficiální ukončení (kostel)
17:30   TÁBORÁK PRO ZÁJEMCE (farní dvůr)
cca 19:00    Ukončení


S sebou:
účastnický příspěvek 50,-/osoba
• ministrantské oblečení
• sportovní oblečení
• blok, tužka, šátek
• florbalová hokejka (kdo má) + obuv
• dobrou náladu ....

Zázemí:
• fara
• kostel sv. Martina
• školní hřiště s umělým povrchem
• sokolovna 

Parkoviště: viz mapka vpravo
• před farou
• za školou
• vedle sokolovny
• před obchodem COOP
• NA FARNÍ DVŮR BUDE ZÁKAZ VJEZDU

*

Informace k rekonstrukci silnice II/359 (průtah obcí - 2. etapa)

Přípravné práce začnou pravděpodobně od poloviny března bez větších omezení. Samotná stavba by měla být zahájena 2. dubna a tím samozřejmě pro nás také začnou komplikace v podobě uzavírek, objížděk a různých omezení. Stavba by měla trvat zhruba tři měsíce a bude nově realizována pouze na dvě etapy s plnými uzávěrami - 1. etapa: zdravotní středisko - křižovatka "u Koruny" + křižovatka "u Koruny" – konec obce směr Desná, 2. etapa: samotná křižovatka "u Koruny".

Přípravné práce – částečná uzavírka – termín zahájení cca od 14.3.2024 (zhotovitel termín zatím neupřesnil)
• Budou realizovány přípravné práce, včetně přípravy opravy chodníku kolem hřbitovní zdi. Práce budou probíhat pouze na pracovní místo, střed obce bude tedy s určitým omezením stále průjezdný.

2. etapa - plná uzavírka – termín zahájení od 2.4.2024
• Budou probíhat práce od zdravotního středisko po křižovatku "u Koruny" + od křižovatky "u Koruny" po konec obce směr Desná. Dle informací od zhotovitele budou majitelé nemovitostí v přímém sousedství stavby dopředu kontaktováni a informováni zodpovědnou osobou zhotovitele o možnostech přístupu ke své nemovitosti. Všichni rezidenti obdrží i tel. kontakt na zodpovědnou osobu zhotovitele, pro řešení problému s příjezdem vozidly ke svým nemovitostem. Rezidenti bydlící v prostoru stavby musí počítat s jistým omezením a komplikacemi s příjezdem ke svým domovům a také i s nemožností zajet vozidlem přímo ke svému domu po nějakou dobu. Přístup vozidel IZS a svozu odpadu bude do prostoru stavby zajištěn. Křižovatka "U Koruny" bude v této etapě obousměrně průjezdná směrem od Přibiňského mostu (od H. Újezdu) na Dvořčinu (na V. Seč). Objízdná trasa pro nákladní vozidla má být odkloněna mimo Dolní Újezd. Objízdná trasa pro osobní dopravu a autobusy bude opět, tak jako v roce 2022 při realizaci první etapy, vedena po zadní komunikaci za sídlištěm U Trojice, kde bude doprava řízena semafory. Konkrétně se jedná o úsek od křižovatky silnice III/3595 s místní komunikací obce Dolní Újezd (směr Vidlatá Seč) po kříž u školního hřiště. Vjezd na sídliště U Trojice bude umožněn pouze rezidentům. Z důvodu nemožnosti průjezdu autobusů středem obce, bude autobusová zastávka "Dolní Újezd – pošta" opět přesunuta (pro oba směry) za školní jídelnu, tak jako v roce 2022. Dále protože autobusy neprojedou od křižovatky U Koruny směrem na Desnou, nebude po dobu stavby obsluhována autobusová zastávka Dolní Újezd "u Koruny" obousměrně. O případných dalších změnách v jízdním řádu autobusové dopravy, vás budeme informovat po obdržení informací od Krajského úřadu.

3. etapa - plná uzavírka – termín zahájení zatím není znám
• Budou probíhat práce na rekonstrukci samotné křižovatky "u Koruny" a tím nebude křižovatka průjezdná. Dle zhotovitele budou práce na křižovatce probíhat ve dvou zatím nespecifikovaných víkendech, tak aby byl dopad uzávěry této křižovatky na dopravu co nejmenší. O termínu budete včas informováni.


Štítky: Pro ministranty