Začala postní doba

02.03.2022

Biskupství královéhradecké připravilo tradičního průvodce postním obdobím. 

Bratři a sestry v Kristu,
půst a energie mládí jako by zdánlivě nešly dohromady. Letošní brožura však potvrzuje opak. Křesťanský půst totiž není obdobím strnulosti a pasivity, ale naopak aktivního ponoru do hloubky. Síla, odvaha a dravost mládí je proto tou správnou cestou k naplnění jeho smyslu. Ostatně i Ježíš učedníkům říká, že cílem obrácení je přistupovat ke světu, k druhým i k Bohu jako mladý (dokonce "jako dítě" - srov. Mt 18,3), tedy s činorodou energií, odvahou a důvěrou. S ryzím nadšením, s neunavenou vírou.

Texty k letošním postním meditacím proto napsali právě mladí lidé do 26 let, jejich průvodci a kaplani. Inspirováni heslem letošního Celostátního setkání mládeže "Vstaň. Udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl." (Sk 26,16), svědčí o své cestě za Kristem a s Kristem. Není to však jen čtení od mladých pro mladé. Jsou to texty pro nás všechny, abychom své postní období obohatili právě "mladým přístupem". Abychom se od mladých autorů mohli učit tomu, co jsme možná už zapomněli, ale k čemu nás Kristus stále vyzývá: vstát a následovat Ho se vší rozhodností, elánem a zápalem.

K tomu Vám na prahu postní doby ze srdce žehnám!

Váš biskup +Jan


Štítky: Postní doba